Marokko: feiten en cijfers

Ben je benieuwd geworden naar Marokko en haar hartelijke en gastvrije bevolking? Laten we eens kijken naar wat feiten en cijfers over dit fascinerende land.

Marokko is een heel mooi koninkrijk, dat strategische gesitueerd ligt tussen Europa en Afrika. Het land heeft in het verleden velerlei moeilijkheden doorstaan. Met de troonsbestijging van koning Mohammed VI in 1999 is het land een nieuwe fase van modernisering en vooruitgang ingetreden. Er heeft een politieke en economische liberalisatie plaatsgevonden en de laatste jaren is Marokko een stabiel land geworden, met een regering die er naar streeft het bestuur van het land te moderniseren en professionaliseren.

Hieronder volgen enkele belangrijke feiten en cijfers over Marokko.

Algemene informatie - bevolking
De hoofstad van Marokko is Rabat, een prachtige stad die aan de monding van de rivier Bou Regreg ligt. Rabat is na Casablanca de op één na belangrijkste stad van Marokko. Volgens schattingen bestond de bevolking van het land in 2008 uit 34.272.968 zielen, met een verwachte groei van 1,5 %. De bevolking bestaat uit een mengsel van ethnische groeperingen, waaronder Arabieren, Berbers en gemengd Arabische Berbers. Deze groepen vormen 99 % van de bevolking, en daarnaast zijn er minderheidsgroeperingen als Spanjaarden, Fransen en Algerijnen. De bevolking is niet gelijk over het land verdeeld: volgens een telling uit 2005 woont 60 % van de bevolking in de grote steden. Dit uit zich in het inwoneraantal van de vijf belangrijkste Marokkaanse steden: Rabat heeft volgens tellingen uit 2004 zo’n 1.623.000 inwoners, Casablanca 2.934.000, Fez 947.000, Marrakech 823.000 en Tanger 704.000.

Talen en religies in Marokko
De officiële taal van het land is Arabisch. Daarnaast worden er andere talen gesproken, bijvoorbeeld het Derija (het Marokkaans-Arabisch) en diverse Berber dialecten. Frans is een tweede taal in Marokko, als gevolg van het Franse protectoriaat van het land in het verleden. Zo’n 98 % van de bevolking is moslim, 1 % is christen en de rest zonder geloof of onbekend.

Staatsbestuur
Marokko is een parlementaire constitutionele monarchie, met de minister-president als hoofd van de regering. Het parlement heeft de uitvoerende macht. Marokko kent de Kamer der Volksvertegenwoordigers en een Kamer van Raadgevers. De koning heeft het recht de ministers te ontslaan en kan het parlement ontbinden, in overleg met de voorzitters van beide Kamers.

Koning Mohammed VI besteed de troon in Juli 1999, na de dood van zijn vader koning Hassan II, die 38 jaar regeerde. Na verkiezingen in 1998 werd de socialistische leider Abderrahmane Youssoufi minister-president van het land, met een coalitieregering van oppositiepartijen. De huidige premier is Abbas el Fassi, die door koning Mohammed VI werd aangesteld na de overwinning van de Istiqlal Partij tijdens de verkiezingen van September 2007.

Economie
De valuta van Marokko is de Dirham. De laatste jaren is de economische groei van het land toegenomen en de economie stabiel geworden. In 2006 was het BNP van Marokko 65 biljoen USD en het BNP per hoofd van de bevolking 2144 USD. Deze groei was vooral te danken aan verbeteringen in de landbouwsector. De groei van het BNP in de laatste jaren is in de sector landbouw, bosbouw, veeteelt en visserij 15,7 %, in de dienstverlenende sector 56,5 % en in andere industriële sectoren 27,8 %. Hierdoor is de economische situatie van het land sterk verbeterd.

Zo’n 45 % van de bevolking werkt in de landbouw, bosbouw, veeteelt en visserij. Zo’n 20 % werkt in de industrie en zo’n 26 % in de dienstverlenende sector. Er is een werkloosheid van 9,7 %.

Met zijn plan Visie 2010 probeert koning Mohammed VI de economie van Marokko een sterke impuls te geven, en zijn Plan Azuur heeft de vastgoedsector sterk gestimuleerd. In het algemeen is Marokko een land met een heerlijk klimaat, een rijke cultuur en geschiedenis, een populaire toeristenbestemming en een perfect land om in te investeren.